Forums

Full Version: Aktualizace Mumble na verzi 1.2.3
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Dnes jsme aktualizovali Mumble server na poslední dostupnou verzi 1.2.3.
V souvislosti s touto aktualizací jsme promazali všechny servery, neboť bylo aktivních příliš mnoho nepoužívaných serverů.