Forums

Full Version: Výpadek serveru game1 (81.0.206.198)
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
S lítostí oznamujeme, že HDD na serveru game1 zkolaboval. Zákaznické servery byly okamžitě převedeny na jiné stoje.

Za problémy spojené se ztrátou dat se omlouváme.