Forums

Full Version: Restart Serveru
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Dobrý den.
Zkoušel jsem restartovat server a níc se nestalo, po 30min team speak spadnul a nejde se nalogovat, už to trva asi 2h
Nevím co s tím. Díky předem
IP: 81.0.206.249:10503