Forums

Full Version: Server Timeout
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
zdravím nejde mi u vás zprovoznit server. IP/port 81.0.206.204:28965 pw: war123

hlsw ho vidim i se daji ovladat mapy, na ggc v pohodě nastreamuji ale nelze se pripojit je timeout  nevím čím to je prosím pomoc. byl bych rád kdyby to jelo na promodu 217,
Podobný problem jsem i se serverem :28963 ale ten už beží v pohodě.
jinak jsem si za 180kč pořídil věc která nejede
server restartuji a už se na něj nedá připojit ....