Forums
Posílení serveru game3 - Printable Version

+- Forums (http://herniservery.hostis.net/diskuse)
+-- Forum: Herní servery (http://herniservery.hostis.net/diskuse/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Informace, novinky, výpadky, todo (http://herniservery.hostis.net/diskuse/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Thread: Posílení serveru game3 (/showthread.php?tid=571)Posílení serveru game3 - hostis - 08-18-2012

Dnes dojde k výměně serveru game3 za výkonnější HW.
V průběhu migrace na nový stroj očekáváme cca hodinový výpadek.