Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
UT 2004 konfigurace
#1
Vzhledem k obsáhlosti konfiguračního souboru pro Unreal Tournament 2004 obsahuje webová administrace pouze možnost nastavení gametype a mutator, vše ostatní se nastavuje přes ini soubor. Podrobný návod pro nastavení UT2004 otiskujeme níže:Quote:Dobrý den, jsem hráč UT2004 za klan <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.sm-gaming.cz">www.sm-gaming.cz</a><!-- w --> a přináším Vám kompletní návod, jak nastavit a rozjet server
pro ligy atd.

Předem Vás upozorňuji, že to neni práce na jednu hodinu, takže to chce čas, klid a držet se postupu.Tak tedy začínáme.

Než vůbec začneme ladit server, musíte mít Total Commander(pro FTP přístup), PSPad(pro konfiguraci souboru UT2004.ini/server.ini)

1. stáhněte si ze serveru do PC UT2004.ini nebo server.ini(jedno z toho, co tam bude) a udělejte si 2x zálohu, do jedné budeme editovat a druhou si ponecháme, pokud něco nebude tak, jak má být.Jistota je jistota.
2. ze stránky <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.unrealnorth.com">www.unrealnorth.com</a><!-- w --> si po zaregistrování stáhněte AntiTCC2009r4a, 3SPNv3141, utcompv17a, TA100
3. všechny tyto soubory upněte na server do složky "system"
4. od této fáze už bude jen editování souboru "UT2004.ini/server.ini - zpřístupníme si UTconp, votting, módy hry(AM, TAM, 1on1, TDM. . .)
5. otevřeme si tedy soubor UT2004.ini(v PC) - nejlepší editování je v PSPadu !
6. prvně poupravíme ping, takže si najděte v souboru UT2004.ini/server.ini řádek "[IpDrv.TcpNetDriver]" - bez uvozovek.Je to jakoby skupina a pod silně psaným názvem budeme editovat
- řádek "MaxClientRate" zadejte na 20000
- řádky "NetServerMaxTickRate" zadej ma 35
"LanServerMaxTickRate" zadej ma 35
- tím se upraví ping
7. najděte si další skupinu a to "[Engine.GameEngine]" a v ní uvidíte "serveractors a server packages"
- přidejte tam tyto řádky "ServerActors=AntiTCC2009r4a.MutAntiTCCFinal" - nejlepší je pod poslední řádek "ServerActors="
"ServerActors=MonsterAnnouncer.MA_ServerActor"
- teď budeme přidáme 4 řádky "ServerPackages=TA100"
ServerPackages=3SPNv3141"
ServerPackages=utcompv17a"
ServerPackages=AntiTCC2009r4a"
8. najděte si další skupinu a to "[Engine.GameReplicationInfo]"
- "ServerName" editujte podle sebe, jak chcete, aby se server jmenoval
- poté je tam "AdminName" a "AdminEmail" tam si dejte svůj nick a mail
- poslední máte "MessageOfTheDay" - tam patří uvítací zpráva po připojení na server - opět na Vás
9. najděte si další skupinu a to "[UWeb.WebServer]"
- najděte si řádek "listen port" a hodnotu změňte na 8090
- v řádku "bEnabled" si dejte True
10. najděte si další skupinu a to "[Engine.AccessControl]"
- "admin password" - zadejte heslo admina
11. najděte si další skupinu a to "[xVoting.xVotingHandler]"
- vše pdo tim [xVoting.xVotingHandler] smažte, ale [xVoting.xVotingHandler] zanechte a zkopírujte tam : VoteTimeLimit=90
ScoreBoardDelay=30
bAutoOpen=True
MidGameVotePercent=50
bScoreMode=False
bAccumulationMode=False
bEliminationMode=False
MinMapCount=1
MapVoteHistoryType=xVoting.MapVoteHistory_INI
RepeatLimit=0
DefaultGameConfig=0
DefaultTitle=Default DM
DefaultGameType=XGame.xDeathMatch
DefaultActive=0
DefaultMaps=DM-Rankin-FE
bDefaultToCurrentGameType=True
bMapVote=True
bKickVote=True
bMatchSetup=False
KickPercent=51
bAnonymousKicking=False
MapListLoaderType=xVoting.DefaultMapListLoader
ServerNumber=1
CurrentGameConfig=0
a pod toto, si přidejte toto : GameConfig=(GameClass="3SPNv3141.TeamArenaMaster",Prefix=,Acronym=,GameName="01-TAM",Mutators="TA100.MutTalkingIcon,Options="AllowBehindView=False?Goalscore=10?MaxSpectators=4?MaxPlayers=8?TimeLimit=0??SpawnProtectionTime=0.000000?ForceRespawn=True")
- to je jeden řádek !!!
- pod tento řádek přidejte další : GameConfig=(GameClass="XGame.xTeamGame",Prefix=,Acronym=,GameName="06-TDM",Mutators="utcompv17a.MutUTComp,,TA100.MutTalkingIcon",Options="AllowBehindView=False?MaxSpectators=2?MaxPlayers=8?TimeLimit=20?SpawnProtectionTime=0.000000?ForceRespawn=True?weaponstay=False?DoubleDamage=True")
- a nakonec poslední řádek přidejte : GameConfig=(GameClass="XGame.xDeathMatch",Prefix=,Acronym=,GameName="08-1on1",Mutators="utcompv17a.MutUTComp,XGame.MutNoAdrenaline,XGame.MutNoSuperWeapons,TA100.MutTalkingIcon",Options="AllowBehindView=False?MaxSpectators=10?Scorelimit=0?MaxPlayers=2?TimeLimit=15?SpawnProtectionTime=0.000000?ForceRespawn=True?weaponstay=False?DoubleDamage=False")

12. teď najeďte úplně dolů a vytvoříme si nový oddíl s řádky : [3SPNv3141.TeamArenaMaster]
bDisableTeamCombos=True
bChallengeMode=False
bRandomPickups=False
bPureRFF=False
StartingHealth=100
StartingArmor=100
MaxHealth=1.250000
bDisableSpeed=False
bDisableBooster=False
bDisableInvis=False
bDisableBerserk=False
bForceRUP=False
ForceSeconds=60
MinsPerRound=2
OTDamage=5
OTInterval=3
CampThreshold=600.000000
bKickExcessiveCampers=False
TimeOuts=1
bModifyShieldGun=False
AssaultAmmo=200
AssaultGrenades=4
BioAmmo=20
ShockAmmo=40
LinkAmmo=100
MiniAmmo=75
FlakAmmo=15
RocketAmmo=12
LightningAmmo=15
bAllowNonTeamChat=False
FriendlyFireScale=1.000000
NetWait=5
bForceRespawn=True
bAdjustSkill=False
bAllowTaunts=False
bAllowTrans=False
SpawnProtectionTime=0.000000
LateEntryLives=1
LoginMenuClass=GUI2K4.UT2K4PlayerLoginMenu
bAllowPrivateChat=True
bWeaponStay=False
bAllowWeaponThrowing=True
ResetTimeDelay=0
GoalScore=10
MaxLives=1
TimeLimit=0

13. poté další nový oddíl, ale mezi oddíly nechávejte jeden řádek volný:

[3SPNv3141.Freon]
bDisableTeamCombos=False
bChallengeMode=False
bRandomPickups=False
bPureRFF=False
StartingHealth=100
StartingArmor=100
MaxHealth=1.250000
bDisableSpeed=False
bDisableBooster=False
bDisableInvis=False
bDisableBerserk=False
bForceRUP=False
ForceSeconds=60
MinsPerRound=2
OTDamage=5
OTInterval=3
CampThreshold=600.000000
bKickExcessiveCampers=False
TimeOuts=1
bModifyShieldGun=False
AssaultAmmo=200
AssaultGrenades=4
BioAmmo=20
ShockAmmo=20
LinkAmmo=100
MiniAmmo=75
FlakAmmo=12
RocketAmmo=12
LightningAmmo=12
bAllowNonTeamChat=False
FriendlyFireScale=0.500000
NetWait=5
bForceRespawn=True
bAdjustSkill=False
bAllowTaunts=False
bAllowTrans=False
SpawnProtectionTime=0.000000
LateEntryLives=1
LoginMenuClass=GUI2K4.UT2K4PlayerLoginMenu
bAllowPrivateChat=True
bWeaponStay=True
bAllowWeaponThrowing=False
ResetTimeDelay=0
GoalScore=10
MaxLives=1
TimeLimit=0

14. poté další nový :

[3SPNv3141.ArenaMaster]
StartingHealth=100
StartingArmor=100
MaxHealth=1.250000
bDisableSpeed=False
bDisableBooster=False
bDisableInvis=False
bDisableBerserk=False
bChallengeMode=False
bForceRUP=False
bRandomPickups=False
MinsPerRound=2
OTDamage=5
OTInterval=3
CampThreshold=400.000000
bKickExcessiveCampers=False
bModifyShieldGun=False
AssaultAmmo=999
AssaultGrenades=5
BioAmmo=20
ShockAmmo=20
LinkAmmo=100
MiniAmmo=75
FlakAmmo=12
RocketAmmo=12
LightningAmmo=10
NetWait=5
bForceRespawn=True
bAdjustSkill=False
bAllowTaunts=False
bAllowTrans=False
SpawnProtectionTime=0.000000
LateEntryLives=1
LoginMenuClass=GUI2K4.UT2K4PlayerLoginMenu
bAllowPrivateChat=True
bWeaponStay=False
bAllowWeaponThrowing=False
ResetTimeDelay=0
GoalScore=10
MaxLives=1
TimeLimit=0

14. poté další nový :

[utcompv17a.MutUTComp]
bEnableVoting=True
bEnableBrightskinsVoting=True
bEnableHitsoundsVoting=True
bEnableWarmupVoting=True
bEnableTeamOverlayVoting=True
bEnableMapVoting=True
bEnableGametypeVoting=True
bEnableTimedOvertimeVoting=True
VotingPercentRequired=51.000000
VotingTimeLimit=60.000000
benableDoubleDamage=True
EnableBrightSkinsMode=3
bEnableClanSkins=True
bEnableTeamOverlay=True
EnableHitSoundsMode=1
bEnableScoreboard=True
bEnableWarmup=True
WarmupReadyPercentRequired=100.000000
bEnableWeaponStats=True
bEnablePowerupStats=True
bShowTeamScoresInServerBrowser=True
ServerMaxPlayers=10
bEnableAdvancedVotingOptions=True
bEnableAutoDemoRec=True
AutoDemoRecMask=%d-(%t)-%m-%p
EnableWarmupWeaponsMode=1
WarmUpTime=0
WarmupHealth=199
bForceMapVoteMatchPrefix=True
bEnableTimedOvertime=True
TimedOverTimeLength=300
NumGrenadesOnSpawn=1
bForward=False
bEnableForwardVoting=True
bShieldFix=True
bAllowRestartVoteEvenIfMapVotingIsTurnedOff=False
bEnableEnhancedNetCode=False
bEnableEnhancedNetCodeVoting=True
AlwaysUseThisMutator=UTCompv17a.mututcomp
VotingGametype=(GametypeOptions="?game=XGame.xDeathMatch?timelimit=15?minplayers=0?goalscore=0?Mutator=XWeapons.MutNoSuperWeapon,XGame.MutNoAdrenaline?weaponstay=false?DoubleDamage=false?GrenadesOnSpawn=4?TimedOverTimeLength=0",GametypeName="1v1")
VotingGametype=(GametypeOptions="?game=XGame.xDeathMatch?timelimit=15?minplayers=0?goalscore=50?weaponstay=True?DoubleDamage=True?GrenadesOnSpawn=4?TimedOverTimeLength=0",GametypeName="FFA")
VotingGametype=(GametypeOptions="?game=XGame.xTeamGame?timelimit=20?goalscore=0?minplayers=0?Mutator=XWeapons.MutNoSuperWeapon?FriendlyfireScale=1.00?weaponstay=False?DoubleDamage=True?GrenadesOnSpawn=1?TimedOverTimeLength=5",GametypeName="Team Deathmatch")
VotingGametype=(GametypeOptions="?game=XGame.xCTFGame?timelimit=20?goalscore=0?minplayers=0?mutator=XGame.MutNoAdrenaline,XWeapons.MutNoSuperWeapon?friendlyfirescale=0?weaponstay=true?DoubleDamage=True?GrenadesOnSpawn=4?TimedOverTimeLength=0",GametypeName="Capture the Flag")
VotingGametype=(GametypeOptions="?game=Onslaught.ONSOnslaughtGame?timelimit=20?goalscore=1?mutator=XWeapons.MutNoSuperWeapon?minplayers=0?friendlyfirescale=0?weaponstay=True?DoubleDamage=True?GrenadesOnSpawn=4?TimedOverTimeLength=0",GametypeName="Onslaught")
VotingGametype=(GametypeOptions="?game=UTCompv17a.UTComp_ClanArena?goalscore=7?TimeLimit=2?FriendlyFireScale=0?GrenadesOnSpawn=4?TimedOverTimeLength=0",GametypeName="Clan Arena")
VotingGametype=(GametypeOptions="?game=UT2k4Assault.ASGameInfo?timelimit=20?goalscore=1?FriendlyFireScale=0,WeaponStay=true?mutator=XWeapons.MutNoSuperWeapon?DoubleDamage=true?GrenadesOnSpawn=4?TimedOverTimeLength=0",GametypeName="Assault")
VotingGametype=(GametypeOptions="?game=XGame.xDoubleDom?timelimit=20?goalscore=0?FriendlyFireScale=0,WeaponStay=true?mutator=XWeapons.MutNoSuperWeapon?DoubleDamage=true?GrenadesOnSpawn=4?TimedOverTimeLength=0",GametypeName="Double Domination")
VotingGametype=(GametypeOptions="?game=XGame.xBombingRun?timelimit=20?goalscore=0?FriendlyFireScale=0,WeaponStay=True?mutator=XWeapons.MutNoSuperWeapon?DoubleDamage=True?GrenadesOnSpawn=4?TimedOverTimeLength=0",GametypeName="Bombing Run")

15. poté další nový :

[AntiTCC2009r4a.AntiTCCSecurity]
DisallowedFile=
DisallowedFile=
DisallowedPrefetchFile=
DisallowedPrefetchFile=
MD5Check=(FName="UTCompv15",MD5=("9c73b7c9118f419cf17ab9fe76def7b8"),MD5Type=0,Optional=True)
MD5Check=(FName="UTCompv15a",MD5=("251f81b91f2b3dab59cc62b8bad18ba0"),MD5Type=0,Optional=True)
MD5Check=(FName="UTCompv16",MD5=("f30932a51e681f15aaba55224d28f597"),MD5Type=0,Optional=True)
MD5Check=(FName="UTCompv16a",MD5=("e29c11765ed64dc074e586439a181815"),MD5Type=0,Optional=True)
MD5Check=(FName="UTCompv17a",MD5=("5873f0aa58df1ced319593360e49b68f"),MD5Type=0,Optional=True)
MD5Check=(FName="FarnsworthCore",MD5=("7c781e5d4d086b7695200e70d62449c7"),MD5Type=0,Optional=True)

16. poté další nový :

[AntiTCC2009r4a.MutAntiTCCFinal]
bAllowClientConsoleMessages=True
bBroadcastConsoleErrorMessages=True
bMessageBeep=True
bBroadcastClientScreenMessages=True
bDisplayProgressMessages=True
bDisplayProgressScreenMessages=True
bClientsMayGetIDs=True
bShowOnlyFirstPartOfID=True
bShowOnlyLastPartOfID=True
bClientsMayGetNames=True
bServerOSInServerDetails=True
bCheckSkins=True
bSingleMD5Mode=False
bCheckForTCCs=True
bAllowOldClients=False
bLogClientPackages=False
bLogClientClasses=False
bCheckClientClasses=True
bDelayMatchStart=False
bDelayLateJoin=False
bCheckRenderSettings=True
TimeoutSeconds=60
bKickOnTimeout=True
bSelfIntegrityChecks=True
WhatToDo=Kick
WhatToDoAnnoyance=TempBan
WhatToDoBlacklisted=SessionBan
WhatToDoSkins=Kick
WhatToDoRender=Message
WhatToDoTCC=Kick
bPauseGameDuringChecks=False
bEnableAdminFaker=True
bAllowSilentAdminLogin=True
bNoSpamCheck=False
bPreventMassSuicide=True
bFilterPlayerNames=True
bStripMessageColors=True
PlayerIDLogName=AntiTCCPlayerIDs
KeepPlayerIDsDays=30
AllowedConsoleClass=xInterface.ExtendedConsole
AllowedGUIControllerClass=GUI2K4.UT2K4GUIController
bTryToDisableHacks=False
bMidGameCheck=True
bMultipleMidGameChecks=True
bEndGameCheck=True
bRotationLock=True
bLockRolloff=True
bLockFOV=False
bUseCustomLog=True
bSimpleLogMode=True
bAlwaysProduceCompleteLogs=True
LogFileSaveInterval=30
LogFileTimestampFormat=[yyyy-mm-dd hh:nnConfuseds] -
LogFileName=AntiTCC_%y-%m-%d_%h-%n_%g_%l
bSingleLineLogs=False
CurrentProfile=
AgreeEnableDelay=5
AgreementTimeoutDelay=60
AgreementText=
bAlwaysShowAgreement=False

17. najděte si další skupinu a to "[XInterface.MapListDeathMatch]", poslední mapa je "DM-Curse4", tak pod to přidejte další řádek "Maps=DM-Rankin-FE"

18. pod to si přidáme novou skupinu a to "[DefaultDM MaplistRecord]" a pod ni zadáme řádek "Maps=DM-Rankin-FE"

19. pod to si přidáme novou skupinu a to "[DefaultTDM MaplistRecord]" a pod ni zadáme řádek "Maps=DM-Rankin-FE"

20. pod to si přidáme novou skupinu a to "[DefaultAM MaplistRecord]" a pod ni zadáme řádek "Maps=DM-Rankin-FE"

21. pod to si přidáme novou skupinu a to "[DefaultTAM MaplistRecord]" a pod ni zadáme řádek "Maps=DM-Rankin-FE"

22. pod to si přidáme novou skupinu a to "[DefaultFreon MaplistRecord]" a pod ni zadáme řádek "Maps=DM-Rankin-FE"

23. pod to si přidáme novou skupinu a to "[DefaultFreon MaplistRecord]" a pod ni zadáme řádek "Maps=DM-Rankin-FE"

-vypsali jsme teď jednotlivé mody a mapy které se v nich dají votovat ..

24. najděte si řádek "bWeaponShouldViewShake" a změňte ho na "False" - tím znemožníme, aby se obraz třásl při střelbě

25. uložte provedené změny, soubor, který jste editovali(UT2004.ini/server.ini) upněte na server, restartuje a je hotovo :-P


Vytvořeno Hewkim - clan mTy][ a publikuje Deril
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)